Vi finder os i fortiden

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, er den overordnede forsknings- og formidlingsenhed for kommunens tre kulturhistoriske museer, som på hver deres måde fortæller om den kultur, som vi er rundet af gennem mange århundreder.

De tre museer er Holstebro Museum, Strandingsmuseum St. George og Frilandsmuseet Hjerl Hede. Museerne slår hver især ned på forskellige tidspunkter i historien.

Opgaven for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune er at give den fælles historie vinger og gennem unikke oplevelser gøre os hver især i stand til at være med til at forme den fælles fremtid.

Et stærkt team står bag

Her finder du alle medarbejdere på de tre kulturhistoriske museer.

Holstebro Museum

På Holstebro Museum kan du opleve udviklingen i området fra seneste istid til i dag. Oplev vilkårene for stenalderens mennesker i området, bliv fascineret over de utallige spor fra jernalderen og vær med under industrialiseringen.

Oplev udviklingen

Strandingsmuseum St. George

Danmark er en søfartsnation og Vestjylland og søfart hører uløseligt sammen. På Strandingsmuseet St. George i Thorsminde kan du opleve en af vestkystens største strandingskatastrofer helt tæt på.

Kom tæt på St. George

Frilandsmuseet Hjerl Hede

På Hjerl Hede kommer du med tilbage til tiden, da Danmark stadig var et landbrugsland. Oplev, hvordan håndværkene udvikler sig, og hvordan landsbyernes produktionsfællesskab udvikler sig til andelsbevægelser.

Kom med tilbage