Bestyrelse

Formand

Michael Metz Mørch, formand. Udpeget af Holstebro Kommune

 

Næstformand

Holger Hedegaard, næstformand. Udpeget af Holstebro Kommune

 

Øvrig bestyrelse

Karsten Filsø, udpeget af Holstebro Kommune

Leif Brøgger, udpeget af Holstebro Kommune

Anne Marie Damgaard, udpeget af Museumsråd for Strandingsmuseum St. George

Jens Kjær Larsen, udpeget af Museumsråd for Holstebro Museum

Helle Mehl, udpeget af Museumsråd for Frilandsmuseet Hjerl Hede

Ann Bodilsen, personalerepræsentant

Hent filer