Bestyrelse

Formand

Henrik Tvarnø, formand. Udpeget af Holstebro Kommune

 

Næstformand

Holger Hedegaard, næstformand. Udpeget af Holstebro Kommune

 

Øvrig bestyrelse

Kenneth Tønning, udpeget af Holstebro Kommune

Jytte Dideriksen, udpeget af Holstebro Kommune

Monika Stabel, udpeget af Museumsråd for Strandingsmuseum St. George

Anne Sandfeld, udpeget af Museumsråd for Holstebro Museum

Helle Mehl, udpeget af Museumsråd for Frilandsmuseet Hjerl Hede

Kirsten Møberg, personalerepræsentant

Hent filer