Vi formidler til nutiden...

Opgaven for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune er at forske i fortiden og formidle til nutiden - for at være med til at forme fremtiden.

Vi arbejder fra forskellige vinkler med vores kollektive identitet, sådan som en egns eller en gruppes identitet konstrueres gennem tid. På museerne vil vi medvirke til at definere den fælles identitet og gøre den synlig: Som de eksemplariske helte, som større bevægelser, som fællesskabers historie.

Vi står ved fortiden som relevant for nutiden og fremtiden. Fortiden er mangfoldig, og vi ser det som museernes opgave at finde de udsnit fra historierne, som giver mening og betydning i nutiden – og en vejvisning ind i fremtiden. Vi vil lede efter fortider, som kan appellere til borgere både i og udenfor Holstebro Kommune.

Vi finder os helt bogstaveligt i fortiden ved, at museerne sørger for, at publikum får lov at bruge alle sanser, når fortiden skal stå for os som en relevant oplysning til vores nutid og fremtid.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune lever op til Museumslovens krav og vil være en forskningsbaseret  formidlingsvirksomhed. Vi skaber ny viden om fortiden – og vi gør det for at skabe et rum for livslang læring for de mennesker, som vi møder med vores formidling.