Arbejdet gør os alle klogere

Der er forskning bag udstillingerne 

Medarbejderne på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune arbejder hele tiden på at hente ny viden. Vi samler andres viden, og vi skaber selv ny viden på museerne. Ny viden, som kan bruges i vores udstillinger eller i bøger, artikler og foredrag. Vores arbejde er at gøre dig klogere. Det meste forskning og etablering af ny viden laver vi for at præsentere det i vores udstillinger. Vi har været i kilderne for at finde familier til husene på Hjerl Hede. Vi forsker i historiske kilder og kunsthistorien for at lære mere om husene på frilandsmuseet. Vi har brugt vores genstande, kilderne og den historiske forskning til at genfortælle historierne om strandinger på den jyske vestkyst og vi dykker ned i kilder og genstande for at genfortælle historien om den nordvestlige del af Jylland.  

Luftfotoarkæologi

Den største satsning ved museet er Luftfotoarkæologien. Sammen med andre museer i Danmark og Europa kæmper vi for at udvikle ikke-destruktive metoder i arkæologien, så vi bedre kan forudse, hvor resterne fra fortiden gemmer sig under jorden. Målet er at blive klogere på livet i Danmark for tusindvis af år siden. Vi arbejder for at skabe Danmarks Forskningscenter for Luftfotoarkæologi. Stedet, hvor nye arkæologer kan lære at bruge metoden, og stedet hvor vi over årene danner os overblik over sporene fra vore fjerne forgængere.

Fra 2017 og tre år frem er museet vært for en arkæologisk ph d afhandling. Afhandlingen anvender data fra luftfoto i arbejdet med at analysere ”Vestjyllands hav- og fjordlandskab” de seneste 2000 år. Afhandlingens tese er, at vi risikerer at tolke nutidens strukturer af centrum og periferi ind i analyserne af livet i jernalderen, vikingetiden og middelalderen.  

Arkæologi

Museet er et statsanerkendt museum med arkæologisk ansvarsområde i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Det overordnede formål med de arkæologiske udgravninger og undersøgelser er at få bedre forståelse for tidligere tiders samfund. Vi belyser forandringer, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider og til nutiden. Og vi arbejder for at forhindre, at skjulte fortidsminder under jordoverfladen ødelægges. Samtidig er museet ansvarlig for fortidsminder under vand i Nordsøen fra grænsen til Limfjorden og de indre vande ind til den jyske højderyg. Også her stræber vi for at bevare kulturarven og for i de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at indsamle viden om menneskets levevilkår.

Middelalderborge i Region Midtjylland

Sammen med de andre ti arkæologiske museer i Region Midtjylland har vi gennemført pilotprojektet "Middelalderborge i Region Midtjylland". Nu vil vi gennemføre det fulde projekt og eftersøge hver eneste borg fra middelalderen i hvert eneste sogn i Midtjylland. Vi vil bruge luftfotos, overflyvning, retsdokumenter, graveskeer, og hvad vi ellers kan finde på. Når vi ved mere om borgene og deres lokaliteter, får vi mulighed for at præsentere ny viden om magtstrukturerne i Danmarks middelalder. 

Yngre Bronzealders Kulturlandskab

Sammen med Viborg Museum arbejder vi i 6 år på at kortlægge den seneste viden om yngre bronzealders kulturlandskab. 

Nyere Tid

Holstebro Museums historiker, dr. phil. Esben Graugaard er anerkendt for sine videnskabelige analyser og lidenskabelige formidling af handel og produktion på Holstebroegnen. I 2017 udkommer Esben Graugaards bog ”Villemoes. En dannelseshistorie i et vestjysk iværksættermiljø 1860-1960”. 

Haandkraft

Sammen med fire andre museer i Region Midtjylland forsker vi i håndværk. Det er ikke forskning, som udkommer i bogform, men forskning som laves med hænderne. Gennem tålmodigt arbejde forsøger vi at fastholde nogle mænds og kvinders håndværk og håndarbejde, sådan som det blev udøvet i Danmark på landet i 1800 årene. Når vi får muligheden, vil vi gennemføre et historisk forskningsprojekt om danske landhåndværk i 1700- og 1800-tallet. Dengang var der blot 11 håndværk, man måtte udøve på landet – resten skulle foregå i laug i byerne. Dét vil vi gerne vide mere om – og fortælle om det!