Arbejdet gør os alle klogere

Medarbejderne på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune arbejder hele tiden på at hente ny viden. Vi samler andres viden, og vi skaber selv ny viden på museerne. Ny viden, som kan bruges i vores udstillinger eller i bøger, artikler og foredrag. Vores arbejde er at gøre dig klogere.

Forskningen på Holstebro Museum

Luftfotoarkæologi
Den største forskningsmæssige satsning på Holstebro Museum er Luftfotoarkæologien. Sammen med andre museer i Danmark og Europa kæmper vi for at udvikle rationelle metoder i arkæologien, så vi bedre kan forudse, hvor resterne fra fortiden gemmer sig under jorden. Målet er at blive klogere på livet i Danmark for tusindvis af år siden. Vi arbejder for at skabe Danmarks Forskningscenter for Luftfotoarkæologi. Stedet, hvor nye arkæologer kan lære at bruge metoden, og stedet hvor vi over årene danner os overblik over sporene fra vore fjerne forgængere.

Arkæologi
Holstebro Museum er et statsanerkendt museum med arkæologisk ansvarsområde i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Det overordnede formål med de arkæologiske udgravninger og undersøgelser er at få bedre forståelse for tidligere tiders samfund. Vi belyser forandringer, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider og til nutiden. Og vi arbejder for at forhindre, at skjulte fortidsminder under jordoverfladen ødelægges.

Middelalderborge i Region Midtjylland
Sammen med de andre ti arkæologiske museer i Region Midtjylland lancerer vi projektet "Middelalderborge i Region Midtjylland". Vi vil eftersøge hver eneste borg fra middelalderen i hvert eneste sogn i Midtjylland. Vi vil bruge luftfotos, overflyvning, retsdokumenter, graveskeer, og hvad vi ellers kan finde på. Når vi ved mere om borgene og deres lokaliteter, får vi mulighed for at præsentere ny viden om magtstrukturerne i Danmarks middelalder.

Yngre Bronzealders Kulturlandskab
Sammen med Viborg Museum arbejder vi i 6 år på at kortlægge den seneste viden om yngre bronzealders kulturlandskab.

Nyere Tid
Holstebro Museums historiker, dr. phil. Esben Graugaard er anerkendt for sine videnskabelige analyser og lidenskabelige formidling af handel og produktion på Holstebroegnen. I de kommende år vil vi sætte yderligere fokus på flere dele af produktionsvirksomhederne i kommunen.

Samtidig arbejder vi på en bog om Holstebro By under den tyske besættelse. I 2014 har Vinderup Stationsby 150 års jubilæum og sammen med Vinderup Egnshistoriske Arkiv laver vi en historisk analyse samt en bog og en mindre udstilling på arkivet i Vinderup om emnet. Til efteråret ansætter vi en Ph.d. studerende, som vil arbejde med en belysning af Holstebro som en eksemplarisk by i perioden mellem 1960 og 1980, da Danmark for alvor blev et velfærdssamfund. Det er en ny vinkel på den velkendte fortælling om Holstebro som kulturby. Dette er vores arbejde som lokalhistorisk museum: at samle og fortolke viden om den egn vi bor i.

Forskningen på Strandingsmuseum St. George

Strandingsmuseum St. George har det marinarkæologiske ansvar for en stor del af Nordsøen og de indre danske farvande fra Vestkysten til den jyske højderyg.

I Nordsøen vil vi frem mod 2016 sammen med partnere fra Tyskland og Storbritannien og med støtte fra JD-Contractor A/S indsamle ny viden om Jyllandsslaget under Første Verdenskrig. Jyllandsslaget foregik i 1916, og er et af verdenshistoriens største søslag, hvor næsten 10.000 mand mistede livet på en enkelt dag.

Vores arbejde med marinarkæologi tager udgangspunkt i de store fund fra det gigantiske linjeskib HMS St. George, som strandede ud for Thorsminde i 1811. I løbet af de kommende år vil der udkomme bøger om enkelte genstandsgrupper fra vraget – f.eks. lægens materialer, skoene mv., herudover håber vi at kunne publicere en ny, stor populærvidenskabelig billedbog om HMS St. George, dens  sejladser, stranding og senere bjærgning.

I forbindelse med projekterne arbejder vi i samarbejde med Marinarkæologisk Afdeling ved Syddansk Universitet på at samle mere viden om nyere tids skibsvrag og oldtidens landskaber i Nordsøen. Nordsøen er et hårdt miljø for fortidens levn – og vi vil som museum arbejde for en videnskabelig diskussion af, hvordan og i hvilket omfang vi skal bevare fortidens spor på og under bunden af havet.

Kort sagt, vi stræber efter at skabe overblik og tolke materialet, så vi alle kan blive klogere på oldtidens samfund.

Besøg Marinarkæologisk Center

Forskningen på Frilandsmuseet Hjerl Hede

På Frilandsmuseet Hjerl Hede forsker vi i håndværket. Det er ikke forskning, som udkommer i bogform, men forskning som laves med hænderne. Gennem tålmodigt arbejde forsøger vi at fastholde nogle mænds og kvinders håndværk og håndarbejde, sådan som det blev udøvet i Danmark på landet i 1800 årene. Når vi får muligheden, vil vi gennemføre et historisk forskningsprojekt om danske landhåndværk i 1700- og 1800-tallet. Dengang var der blot 11 håndværk, man måtte udøve på landet – resten skulle foregå i laug i byerne. Dét vil vi gerne vide mere om – og fortælle om det!

Se en gennemgang af Frilandsmuseets bygninger

Samtidig er Hjerl Hede en samling af bygninger, som vi skal samle stadig mere viden om og finde måder, hvorpå vi kan bevare dem for eftertiden. Det er et stort arbejde; men det er vores alles fortid. I 1800 årene levede op mod 95% af den danske befolkning på landet.