Der er så dejligt på landet...

Frilandsmuseet Hjerl Hede er vores mest romantiske forestillinger om den gamle, danske landsby. Her er præstegård og kro, smedje og sprøjtehus – og en meget lille landsbyskole. Her er alkover med ringe plads, køkkener, hvor man lavede mad over åben ild, lerstampede gulve og små lavloftede mørke stuer. Frilandsmuseet arbejder for at sikre de danske traditioner og særpræg, når det kommer til bygninger på landet. Her er en lade fra Sønderjylland, en gård fra Vestkysten og en anden fra Midtjylland, der er en kro fra Fyn og en vindmølle fra Sjælland. Samlingen af huse er altid åben for besøgende i de smukke landskaber omkring Flynder sø.

Levende landsby

Hver sommer i skolernes sommerferie og op til jul befolker levende mennesker fra vor tid landsbyen og viser, hvordan man lavede mad, dyrkede haverne, smedede, gik i skole og alt muligt andet, som hører landsbyen til. Publikum kan gå rundt og lure håndværkerne og håndarbejderne trickene af – eller man kan købe deres produkter med hjem, alt imens man nyder den idylliske stemning af landsbyen før industrialiseringen.

Frilandsmuseet er skabt af H.P. Hjerl Hansen, selv en fattig dreng af en enlig mor fra Fyn. H.P. var en dygtig mand og tjente godt på smørsalg og kødeksport i begyndelsen af 1900-årene. Han besluttede sig for, at hans rigdom skulle bruges til at bevare de gamle danske håndværk – både mænds og kvinders. På en mindesten på museet har Hjerl Hansen understreget, at landsbyen er skabt for at hylde landkvindens hårde arbejde.

Gamle håndværk i højsædet

Derfor lægger vi vægt på de gamle håndværk, når vi vedligeholder landsbyens bygninger, og når vi arrangerer sommerens og julens levendegørelse. Folk, der melder sig som frivillige i levendegørelsen, er dygtige håndværkere af den klassiske slags. De kan spinde med menneskehår, de kan smede, mens jernet er varmt, og de kan blande maling af husholdningens forhåndenværende råvarer.

Hjerl Hansen var gode venner med den store, danske arkæolog P.W. Glob. Denne brugte den gamle landsby til at gøre forsøg med de meget gamle håndværk fra stenalderen. Endnu i dag forsøger en gruppe af dedikerede frivillige at øve sig på, hvordan man slår flint, hvordan man spinder med brændenælder, og hvordan man udhuler en træstamme og fanger fisk med pil.

Forskningsområde

Vores forskningsområde på Frilandsmuseet er håndværkene på landet i tiden før industrialiseringen. På den tid var det kun grovsmede, tømrere, murere, skindere, simple skomagere, skræddere, bødkere, teglbrændere, pottemagere, hjulmænd og vævere, der måtte udøve deres erhverv på landet. Alle andre skulle organisere sig i lav i byerne. De gamle håndværk forgår, hvis vi ikke skaber et rum for dem, som gerne vil slås med materialet, øve sig og øve sig og øve sig igen. Dét forsøger vi på Frilandsmuseet Hjerl Hede.

Besøg Hjerl Hede

Kom tæt på bondesamfundet i 1800-tallets Danmark og oplev et land under forandring.