Fra istid til nutid

I 1916 nedsatte Holstebro Byråd et udvalg, der skulle se på mulighederne for at stifte et ”Musæum i Holstebro”. Museet skulle hjælpe med at bevare sporene af fortiden og fortælle den lokale befolkning om netop deres historie. Helt frem til 1931 tyggede byråd og borgere på ideen – og mange samvittighedsfulde enkeltpersoner indleverede spændende materiale til museets samlinger. På Grundlovsdag 1931 kunne det kundgøres, at Holstebro nu helt formelt havde et museum med beskedne ni montre og skabe med værdifulde genstande fra egnen.

Stor museumsforening

Siden 1930 har museets væsentligste opbakning været en medlemsrig og samvittighedsfuld museumsforening. En forening, hvis medlemmer har interesseret sig levende for byens historie og for, at museet skulle udvikles og besøges af mange. I dag har Holstebro Museumsforening 700 medlemmer og bakker museet op i foredragsarrangementer, cafebetjening, kustodearbejde og meget mere.

Fast udstilling og særudstillinger

I 1992 flyttede Holstebro Museum fra Lystanlægget til Færch villaen på Museumsvej 2, hvor vi deler tag med Kunstmuseet. Museets faste udstilling fortæller historien om livet på Holstebro-egnen fra de tidligste tider, over industrialisering og frem til 1960’ernes Kulturby Holstebro. Hvert år viser museet mindst én særudstilling om kulturhistoriske fænomener i området.

Statsanerkendt forskning

Samtidig med den klassiske museumsvirksomhed er museet også en lille forskningsinstitution. Her skaber vi ny viden om Holstebro og områderne omkring byen. Museet er statsanerkendt og har som sådan ansvaret for at bevare og samle ny viden om arkæologien i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. Samtidig skal vi samle på alle nyere tids historier i Holstebro Kommune, og denne opgave løser vi sammen med de lokalhistoriske arkiver i kommunen.

Arkæologi fra luften

Siden 2009 har museet været vært for en meget flot metodeudvikling indenfor arkæologien: Luftfotoarkæologi. Når jorden er tilpas tør, kan vi se flere spor af den fjerne forhistorie. Sammen med andre europæiske museer forsøger vi at udvikle metoden i Danmark, så vi på en gang får et bedre overblik over levet liv i forhistorisk tid, og så vi bedre kan rådgive planmyndighederne om, hvor det vil være klogt at placere nye anlæg, hvis man vil undgå at skulle udgrave hele landsbyer.

Museets arvesølv

Museets arvesølv er naturligvis samlingerne. Siden 1916 har gode mennesker opmærksomt samlet på fysiske spor fra vores fælles fortid. Den arkæologiske samling består hovedsageligt af genstande fra ældre stenalder til slutningen af middelalderen. Nyere tids samling er præget af egnens stolte historie for små og store virksomheder. Den omfatter en sølvtøjssamling, en legetøjssamling, en våbensamling, en trykkerisamling og en samling af artefakter, der vedrører jernstøberi samt en stor samling af tobakspiber.

Lokalarkiverne rummer tryksager og fotografier fra en række sogne omkring Holstebro og Vinderup fra 1800 frem til i dag.

Besøg Holstebro Museum

Oplev udviklingen i Vestjylland i området omkring Holstebro fra istid til nutid.