Historier fra havet

Historien om de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, der forliste juleaftensmorgen 1811 i brændingen ud for Thorsminde, er historien om verdens værste stranding, hvor omkring 1.300 søfolk omkom. Kun 17 overlevede.

Strandingsmuseum St. George fortæller hele historien. Gennem en række unikke fund bjærget fra havets bund fortæller museet den dramatiske historie. Museet genåbnede i maj 2017 med et tårn, der rummer roret fra HMS St. George. Fra toppen af tårnet er det udsigt over hav og fjord og Thorsminde by. I museets udstillinger fortælles historierne fra havet.

Nordsøen har altid været en travl rute for handelsskibe mv., men før GPS’en var det vanskeligt at navigere sikkert langs kysten. Det hårde storme, lav sigtbarhed og dynamiske bundforhold betød mange strandinger. Den værste var strandingen af de to britiske linjeskibe. Mange andre strandinger førte til levende forbindelser mellem den vestkystens beboere og søens folk. Museet fortæller om de spændende kulturmøder på den øde egn. Endelig kan gæster dykke under vandet og gå på opdagelse i alle de fortællinger, som stadig gemme sig på havets bund.Foran museet er indrettet en legeplads, som samtidig fortæller om det Nørrejyske Redningsvæsen. Her kan børn forsøge sig med raketapparatet og mærke tyngden af redningsbåden fra Thorsminde redningsstation.

Strandingsmuseum St. George har marinarkæologisk ansvar for Nordsøen fra grænsen til Limfjorden og de indre vande ind til den jyske højderyg. Finder du en genstand, som fortæller historier fra havet, så kontakt os!

Besøg HMS St. George

Kom tæt på dramatiske strandinger på Vestkysten og følg HMS St. George og HMS Defence på deres sidste tragiske rejse i 1811